ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202206507561032650756
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGWAENG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองแวง
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
817253985bannongwang2479@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650756
Tabe 3
Tab 5