ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขุมดิน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202216507371032650737
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุมดิน
ชื่อ (อังกฤษ)KHUMDIN
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ขุมดิน
ตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-599242-data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650737
Tabe 3
Tab 5