ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหลวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202226507341032650734
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongluang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 หนองหลวง
ตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069172--
Tabe 3
Tab 5