ข้อมูลสถานศึกษา
โนนนารายณ์วิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202236507351032650735
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนนารายณ์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nonnaraiwittaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 โนนสั้น
ตำบลหนองหลวง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-144540chn2551@windowslive.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650735
คำนวณการเดินทาง
Latitude
15.18215706
Longitude
103.8908386
Tabe 3
Tab 5