ข้อมูลสถานศึกษา อ.ชุมพลบุรี 48 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320200506501671032650167 บ้านยางขามเฒ่า หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200496501661032650166 บ้านขุนไชยทอง หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200476501651032650165 บ้านตลุงโนนกอก หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1059ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200486501691032650169 บ้านหนองเรือ หนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 12511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200466501891032650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 21111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200456501881032650188 บ้านตั้งใจ สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 928ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200446501871032650187 สระขุดดงสำราญวิทยา สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 16811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200426501901032650190 บ้านสายสนอง สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200436501911032650191 บ้านม่วงน้อย สระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 297ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200406501951032650195 บ้านเบงท่าลาด ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1608ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200416501971032650197 บ้านศรีณรงค์ ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200396501941032650194 สนวนโคกเม็ก ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 659ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200386501931032650193 บ้านสำโรง ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200216501681032650168 บ้านโพนม่วง ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 27811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200226501701032650170 บ้านขามโพนทัน ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200256501801032650180 ชุมชนบ้านซาด เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 34615ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200266501811032650181 บ้านโนนสัง เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200276501821032650182 บ้านกะทะ เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1048ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออี เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 8011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200296501841032650184 บ้านบุตาโสม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200306501851032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200316501861032650186 บ้านโพธิ์ห้วย เมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 17811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200326501761032650176 บ้านขี้เหล็กโนนจาน ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1388ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200336501791032650179 บ้านงิ้ว ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 268ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200346501731032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 38213ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200356501741032650174 สามัคคีศึกษา ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200366501751032650175 บ้านแสนสุข ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 798ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200376501921032650192 บ้านยางชุม ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1458ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200196501631032650163 บ้านทิพย์นวด นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 18111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200206501641032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 24011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200176501611032650161 บ้านกระสัง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 768ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200186501621032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 17311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200166501601032650160 บ้านขวาวโค้ง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1128ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200156501591032650159 บ้านกระเบื้อง นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1328ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200136501571032650157 โพนทองพิทยาคม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 14311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200146501581032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 23211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200126501561032650156 บ้านสวนหม่อน ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 648ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200116501551032650155 บ้านแคนดำ ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200106501541032650154 บ้านระหาร ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1458ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200086501521032650152 บ้านตึกชุม ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 24811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200096501531032650153 บ้านโคกสูง ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 829ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200076501511032650151 บ้านชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1498ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200066501501032650150 อนุบาลชุมพลบุรี ชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 33917ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200056501991032650199 บ้านขุนหาญ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 649ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200046501981032650198 บ้านทิพย์เนตร กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 217ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200026501781032650178 บ้านหนองพิมาน กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200036501961032650196 บ้านหัวนาคำ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200016501771032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 818ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ