ข้อมูลสถานศึกษา อ.ท่าตูม 64 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320200916502161032650216 บ้านเหล่า พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201156502641032650264 บ้านนานวล หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201146502631032650263 บ้านหนองคูใหญ่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201136502621032650262 บ้านบุผาง หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 528ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201126502611032650261 บ้านทุ่งโก หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่ หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 9811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201096502081032650208 บ้านม่วงมูล หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201106502091032650209 บ้านไกลเสนียด หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201076502101032650210 บ้านโพนงอย หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201086502071032650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 21810ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201066502421032650242 บ้านหนองแวง เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201046502401032650240 บ้านเมืองแก เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201056502411032650241 บ้านหนองคูน้อย เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201036502391032650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1538ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201026502381032650238 บ้านหนองตาด เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1078ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201016502371032650237 บ้านท่าศิลา เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 25511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201006502251032650225 บ้านกุดมะโน โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 267ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200996502241032650224 บ้านสำโรง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200986502231032650223 บ้านสะเอิง โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200976502221032650222 บ้านโพนขวาว โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200956502211032650221 บ้านโพนครก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 23811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200966502281032650228 บ้านขี้เหล็ก โพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 509ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200946502191032650219 บ้านสาโรช พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 718ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200936502181032650218 บ้านหัวพี พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200926502171032650217 บ้านชายทุ่ง พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 316ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200906502151032650215 บ้านยางกระจับ พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1658ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200896502141032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 12611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200886502361032650236 ไตรคามสามัคคี บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 978ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200876502351032650235 บ้านโสมน บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 13311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200866502341032650234 บ้านพิงพวย บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200856502331032650233 บ้านหนองแสง บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 287ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200846502321032650232 บ้านจันทร์งาม บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 308ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200836502311032650231 บ้านธรรมษา บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200826502301032650230 บ้านบัวโคก บัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 28312ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200816502441032650244 บ้านโนนสูง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200806502431032650243 บ้านบะ บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2419ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320200786502451032650245 บ้านเฉนียง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200796502461032650246 บ้านปรีง บะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 20511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200766502271032650227 บ้านโนนระเวียง ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200776502291032650229 บ้านน้ำอ้อม ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200746502201032650220 บ้านปอหมัน ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 11911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200756502261032650226 บ้านตานบ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 948ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200736502061032650206 บ้านตาฮะ ทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1098ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200716502121032650212 บ้านหมากมี่ ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 17911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200706502111032650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1858ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200696502051032650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 548ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200686502041032650204 บ้านโพนทา ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200666502021032650202 บ้านปราสาท ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200676502031032650203 บ้านลุงปุง ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 38720ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200656502011032650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1348ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200646502001032650200 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 43319ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200626502581032650258 บ้านบัว กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 698ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200636502591032650259 บ้านตากลาง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200606502561032650256 บ้านโนนโพ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 15711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200616502571032650257 บ้านตาทิตย์ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200596502551032650255 บ้านหนองบึง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 288ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200586502541032650254 บ้านภูดิน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200576502531032650253 บ้านหนองอีดำ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200566502521032650252 บ้านศาลา กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200546502501032650250 บ้านอาคุณ กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200556502511032650251 บ้านโคกกุง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 348ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200536502491032650249 บ้านบอน กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 738ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200526502481032650248 บ้านตระมูง กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 28615ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200516502471032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 25413ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ