สพป.สร.๒.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320200916502161032650216 บ้านเหล่าพรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 102496----59877ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202236507351032650735 โนนนารายณ์วิทยาหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3621056333--174111616ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202216507371032650737 บ้านขุมดินหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4121136----1548199ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202226507341032650734 บ้านหนองหลวงหนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 282956----12381510ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202206507561032650756 บ้านหนองแวงหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 172916533--161111513ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202186507541032650754 บ้านผำหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2721026----1298169ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202196507551032650755 บ้านสำโรงหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3621286----1648219ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202176507531032650753 บ้านอีโสดหนองผางหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 92476----56875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202166507521032650752 บ้านหนองเทพหนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4321286----17182110ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202156507431032650743 บ้านหนองหว้า ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 142776----918118ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202146507421032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา)ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2921116573--197111815ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202136507411032650741 บ้านระเวียงระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3321416----17482212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202126507451032650745 บ้านก้านเหลืองระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 272836----1108149ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202116507441032650744 บ้านค้อระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 202836----1038137ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202106507461032650746 บ้านม่วงหวานระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 102496----59874ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202096507511032650751 บ้านหนองไม้งามโนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 62306----36853ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202076507491032650749 บ้านหนองบัวงามโนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 162706----868117ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202086507501032650750 บ้านผักไหมโนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 2921206583--207111915ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202066507481032650748 บ้านขี้เหล็ก โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 292936----1228158ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202056507471032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 4121226573--220112015ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202046507401032650740 บ้านอาพืดคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 182846----1028138ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202036507391032650739 บ้านม่วงหนองตาดคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 142476----61884ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202026507381032650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 152686----838107ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202016507361032650736 บ้านคำผงคำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 3921316----17082110ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202006504891032650489 บ้านหัวงัว หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 4321406593--242112216ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201996504931032650493 บ้านหนองครกหัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 212496----70898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201986504921032650492 บ้านกาพระหัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 132766----898117ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201976504941032650494 ผาแดงวิทยาหัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 202816483--149111413ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201956504981032650498 บ้านอาเลาหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 222706363--128111214ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201966504991032650499 บ้านโนนเซียงหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 132526----65885ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201936505001032650500 บ้านสะทืดหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 122416----53875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201946504971032650497 บ้านหนองอียอหนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 61221912----280142014ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201926504961032650496 บ้านนาดีหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 52215361143--319112915ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201916504951032650495 บ้านหนองระฆังหนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 342846----1188157ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201896504741032650474 บ้านโสกแดงสนมสนมเครื่อข่ายสนม 62295----35752ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201906504751032650475 บ้านสำโรงประชารัฐสนมสนมเครื่อข่ายสนม 4231226----16491812ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201886504731032650473 วัดบึงบ้านสนมสนมสนมเครื่อข่ายสนม 172586----75895ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201866504711032650471 สนมศึกษาคารสนมสนมเครื่อข่ายสนม 98426211----360152412ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข สนมสนมเครื่อข่ายสนม 122616363--10911109ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201836504781032650478 บ้านเป้าโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 182466263--901188ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201846504791032650479 บ้านโพนดวนโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 3021266----1568209ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201856504761032650476 บ้านทัพไทยสนมสนมเครื่อข่ายสนม 113276----38944ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201816504811032650481 บ้านโนนเปือย
#
โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 292566715--156131217ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201826504771032650477 บ้านโพนโกโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 292706----998127ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201806504801032650480 บ้านหนองบัวแดงโพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 272936----1208156ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201776504881032650488 บ้านนานวนนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 3721436723--252112316ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201786504901032650490 บ้านหัวนานานวนสนมเครื่อข่ายสนม 272946----12181510ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201796504911032650491 บ้านตาเพชรนานวนสนมเครื่อข่ายสนม 92265----35753ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201766504871032650487 บ้านสร้างแก้วแคนสนมเครื่อข่ายสนม --726----726126ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201756504861032650486 บ้านหนองขุนศรีแคนสนมเครื่อข่ายสนม 4021356----17582212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201736504841032650484 บ้านแคนน้อยแคนสนมเครื่อข่ายสนม 222686----908117ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201746504851032650485 บ้านโนนจานแคนสนมเครื่อข่ายสนม 162686----848115ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201726504831032650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)แคนสนมเครื่อข่ายสนม 1921026----12181510ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201716504821032650482 บ้านแคน แคนสนมเครื่อข่ายสนม 2521086393--172111615ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201706503931032650393 บ้านดู่หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 262956----1218159ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201696503921032650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)หนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2921276----15682011ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201686503941032650394 บ้านสร้างบกหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 192796----988126ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201676503911032650391 บ้านขามหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3021256----15581910ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201666503901032650390 บ้านหนองบัวบานหนองบัวบานรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 48219262337--473153223ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201656503571032650357 ปทุมมาศวิทยาหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 56219891056--359172119ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201646503561032650356 บ้านหนองบัวทองหนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 282966----12481611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201636503611032650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา)หนองบัวทองรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 112195----30745ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201606503421032650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 74419912----273161712ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201616503431032650343 บ้านหนองกา รัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 6121778----238102412ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201596503411032650341 อนุบาลรัตนบุรีรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 121453818----659223024ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
320201586503401032650340 รัตนวิทยาคมรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 212626983--181111616ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201576503441032650344 บ้านผือน้อยรัตนบุรีรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 182816----998127ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201556503741032650374 บ้านนางเข็มยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 172556----72896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201566503731032650373 บ้านขะยูงยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 302786----1088147ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201546503711032650371 บ้านยางยางสว่างรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4021316----1718219ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201536503631032650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503)ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2121036----1248168ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201526503671032650367 บ้านนาอุดมไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 142386----52875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201516503661032650366 บ้านสี่เหลี่ยมไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 212566----778106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201506503651032650365 บ้านคอนสวรรค์ไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4521286533--226112117ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201496503641032650364 บ้านช่องยางชุมไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3621106----14681810ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201486503681032650368 บ้านนาวองไผ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 122646----768106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201476503891032650389 บ้านหนองผือเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 182536----71896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201466503881032650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัวเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 172496----66886ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201446503861032650386 ไตรคามวิทยาเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2721176483--192111717ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201456503871032650387 บ้านหนองกระทุงตากแดดเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 162616----778106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201436503851032650385 บ้านเบิดเบิดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 4321427----18592110ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201416503461032650346 บ้านหนองคูน้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 312936----1248168ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201426503471032650347 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้มน้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 132396----52876ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201406503451032650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม)น้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3421046503--188111716ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201396503481032650348 บ้านอาจญาน้ำเขียวรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 152696383--122111114ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201376503691032650369 บ้านธาตุ ธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 322926----12481611ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201386503701032650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภาธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 102436----53875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201366503751032650375 บ้านโนนจำปาธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 122576----69896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201356503721032650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาลธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 102446----54876ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201346503771032650377 บ้านน้ำคำธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3821196----15782011ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201336503761032650376 บ้านม่วงหมากธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 82316----39855ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201326503781032650378 บ้านแต้-หนองบกธาตุรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 162556----71896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201316503601032650360 บ้านทับโพธิ์วิทยาทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2821206----1488199ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201296503581032650358 บ้านจานทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2921176----14681810ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201306503591032650359 บ้านทับน้อยทับใหญ่รัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 42335----37754ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201276503841032650384 บ้านโนนทรายดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 152486----63887ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201286503791032650379 บ้านดอนแรดดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2721216----14881910ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201266503831032650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียวดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 152516----66885ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201256503821032650382 บ้านหนองหินดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 252886----1138147ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201246503811032650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3721066473--190111717ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201216503501032650350 บ้านหนองบัวน้อยแกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 2421066----13081610ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201236503801032650380 บ้านหาญฮีดอนแรดรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3121066----13781711ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201196503551032650355 บ้านดงเค็งกุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 202526----72898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201206503491032650349 บ้านแก แกรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 53324011----293142117ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201186503541032650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา)กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 262956323--153111413ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201176503531032650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 3321709734--276151816ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201166503521032650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)กุดขาคีมรัตนบุรีเครือข่ายรัตนบุรี 212486----69895ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201156502641032650264 บ้านนานวลหนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 372846----12181511ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201146502631032650263 บ้านหนองคูใหญ่หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 122616----73896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201136502621032650262 บ้านบุผางหนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 82446----52875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201126502611032650261 บ้านทุ่งโกหนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 192716----908116ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่หนองเมธีท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 142576273--981199ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201096502081032650208 บ้านม่วงมูลหนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 72546----61883ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201106502091032650209 บ้านไกลเสนียดหนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 162706373--123111114ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201076502101032650210 บ้านโพนงอยหนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 42185----22734ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201086502071032650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85หนองบัวท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4121778----218102212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201066502421032650242 บ้านหนองแวงเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 242706----948128ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201046502401032650240 บ้านเมืองแกเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 262956----1218159ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201056502411032650241 บ้านหนองคูน้อยเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 212646----858115ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201036502391032650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)เมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3121226----1538198ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201026502381032650238 บ้านหนองตาดเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 282796----1078137ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201016502371032650237 บ้านท่าศิลาเมืองแกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 33210861143--255112317ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201006502251032650225 บ้านกุดมะโนโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 41226----26742ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200996502241032650224 บ้านสำโรงโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 262926----1188159ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200986502231032650223 บ้านสะเอิงโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 322966493--177111614ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200976502221032650222 บ้านโพนขวาวโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 122496----61886ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200956502211032650221 บ้านโพนครกโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4221396573--238112214ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200966502281032650228 บ้านขี้เหล็กโพนครกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 123386----50966ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200946502191032650219 บ้านสาโรชพรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 172546----71896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200936502181032650218 บ้านหัวพีพรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 142616----75895ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200926502171032650217 บ้านชายทุ่งพรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 61255----31653ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200906502151032650215 บ้านยางกระจับพรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4621196----16582112ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200896502141032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)พรมเทพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 242826203--126111112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200886502361032650236 ไตรคามสามัคคีบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 212766----978129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200876502351032650235 บ้านโสมนบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 202686453--133111214ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200866502341032650234 บ้านพิงพวยบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 132576----70895ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200856502331032650233 บ้านหนองแสงบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 82205----28744ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200846502321032650232 บ้านจันทร์งามบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 62246----30844ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200836502311032650231 บ้านธรรมษาบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 192616----808106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200826502301032650230 บ้านบัวโคกบัวโคกท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4321456954--283122416ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200816502441032650244 บ้านโนนสูงบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 302966503--176111610ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200806502431032650243 บ้านบะบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 7031716----24192713ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320200786502451032650245 บ้านเฉนียงบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 172396----56875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200796502461032650246 บ้านปรีงบะท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3921116553--205111915ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200766502271032650227 บ้านโนนระเวียงทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 172396----56876ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200776502291032650229 บ้านน้ำอ้อมทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 82366----44865ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200746502201032650220 บ้านปอหมันทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 172606423--119111116ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200756502261032650226 บ้านตานบทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 212736----948128ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200736502061032650206 บ้านตาฮะทุ่งกุลาท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 332766----1098148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200716502121032650212 บ้านหมากมี่ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2521016533--179111615ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200706502111032650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4121446----18582310ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200696502051032650205 บ้านบัลลังก์พงสวายท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 82466----54875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200686502041032650204 บ้านโพนทาท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 142426----56875ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200666502021032650202 บ้านปราสาทท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 212486----698912ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200676502031032650203 บ้านลุงปุงท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 542216121176--387201918ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200656502011032650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3321016----13481710ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200646502001032650200 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)ท่าตูมท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 107532614----433192318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200626502581032650258 บ้านบัวกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 132566----69893ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200636502591032650259 บ้านตากลางกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 282966----1248169ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200606502561032650256 บ้านโนนโพกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 252846483--157111411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200616502571032650257 บ้านตาทิตย์กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 152606----75896ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200596502551032650255 บ้านหนองบึงกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 32256----28844ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200586502541032650254 บ้านภูดินกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 142436----57876ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200576502531032650253 บ้านหนองอีดำกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 2721026----1298168ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200566502521032650252 บ้านศาลากระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 182496----67885ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200546502501032650250 บ้านอาคุณกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 292706----998128ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200556502511032650251 บ้านโคกกุงกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 112236----34843ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200536502491032650249 บ้านบอนกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 212526----73894ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200526502481032650248 บ้านตระมูงกระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 3731758744--286151918ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200516502471032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)กระโพท่าตูมเครือข่ายท่าตูม 4321356765--254132015ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200506501671032650167 บ้านยางขามเฒ่าหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 272756----1028137ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200496501661032650166 บ้านขุนไชยทองหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 142376----51865ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200476501651032650165 บ้านตลุงโนนกอกหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 283776----1059126ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200486501691032650169 บ้านหนองเรือหนองเรือชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 232676353--125111115ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200466501891032650189 บ้านอ้อตลิ่งชันสระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3021216603--211111912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200456501881032650188 บ้านตั้งใจสระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 202726----928127ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200446501871032650187 สระขุดดงสำราญวิทยาสระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 262926503--168111515ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200426501901032650190 บ้านสายสนองสระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 32195----22733ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200436501911032650191 บ้านม่วงน้อยสระขุดชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 42255----29744ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200406501951032650195 บ้านเบงท่าลาดศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3021306----16082010ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200416501971032650197 บ้านศรีณรงค์ศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 172886433--148111315ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200396501941032650194 สนวนโคกเม็กศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 203456----65974ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200386501931032650193 บ้านสำโรงศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 252876373--149111414ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200216501681032650168 บ้านโพนม่วงไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 4321616743--278112516ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200226501701032650170 บ้านขามโพนทันไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 242806----1048136ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200256501801032650180 ชุมชนบ้านซาดเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 82426411----346152317ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200266501811032650181 บ้านโนนสังเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 112256----36853ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200276501821032650182 บ้านกะทะเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 242806----1048137ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออีเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 72446293--801176ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200296501841032650184 บ้านบุตาโสมเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 202426----62884ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200306501851032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่มเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 162496----65886ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200316501861032650186 บ้านโพธิ์ห้วยเมืองบัวชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3421086363--178111614ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200326501761032650176 บ้านขี้เหล็กโนนจานยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3621026----1388178ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200336501791032650179 บ้านงิ้วยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 62206----26833ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200346501731032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)ยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 8032127903--382132919ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320200356501741032650174 สามัคคีศึกษายะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 182496----67885ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200366501751032650175 บ้านแสนสุขยะวึกชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 132666----798106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200376501921032650192 บ้านยางชุมศรีณรงค์ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 2321226----1458189ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200196501631032650163 บ้านทิพย์นวดนาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 2921186343--181111614ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200206501641032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)ไพรขลาชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 4021366643--240112217ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200176501611032650161 บ้านกระสังนาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 112656----768107ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200186501621032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 252946543--173111615ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200166501601032650160 บ้านขวาวโค้งนาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 232896----1128148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200156501591032650159 บ้านกระเบื้องนาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3021026----1328179ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200136501571032650157 โพนทองพิทยาคมชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 202886353--143111313ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320200146501581032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่นาหนองไผ่ชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3521206773--232112116ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200126501561032650156 บ้านสวนหม่อนชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 182466----64886ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200116501551032650155 บ้านแคนดำชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 262566----828106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200106501541032650154 บ้านระหารชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3821076----14581811ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200086501521032650152 บ้านตึกชุมชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 5121426553--248112318ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320200096501531032650153 บ้านโคกสูงชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 243586----82996ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200076501511032650151 บ้านชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 3721126----1498198ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200066501501032650150 อนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 57228215----339172017ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320200056501991032650199 บ้านขุนหาญกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 183466----64975ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200046501981032650198 บ้านทิพย์เนตรกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 62155----21733ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200026501781032650178 บ้านหนองพิมานกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 132486----61884ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320200036501961032650196 บ้านหัวนาคำกระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 4021166----15682010ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320200016501771032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่กระเบื้องชุมพลบุรีเครือข่ายชุมพลบุรี 192626----818106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
5,68745419,6761,3743,268182--28,6312,01014-ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7