ข้อมูลสถานศึกษา อ.สนม 30 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320202006504891032650489 บ้านหัวงัว หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 24211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201996504931032650493 บ้านหนองครก หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201986504921032650492 บ้านกาพระ หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 898ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201976504941032650494 ผาแดงวิทยา หัวงัวสนมเครื่อข่ายสนม 14911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201956504981032650498 บ้านอาเลา หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 12811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201966504991032650499 บ้านโนนเซียง หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201936505001032650500 บ้านสะทืด หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 538ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201946504971032650497 บ้านหนองอียอ หนองอียอสนมเครื่อข่ายสนม 28014ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
320201926504961032650496 บ้านนาดี หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 31911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
320201916504951032650495 บ้านหนองระฆัง หนองระฆังสนมเครื่อข่ายสนม 1188ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201896504741032650474 บ้านโสกแดง สนมสนมเครื่อข่ายสนม 357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201906504751032650475 บ้านสำโรงประชารัฐ สนมสนมเครื่อข่ายสนม 1649ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201886504731032650473 วัดบึงบ้านสนม สนมสนมเครื่อข่ายสนม 758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201866504711032650471 สนมศึกษาคาร สนมสนมเครื่อข่ายสนม 36015ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข สนมสนมเครื่อข่ายสนม 10911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201836504781032650478 บ้านเป้า โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 9011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201846504791032650479 บ้านโพนดวน โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201856504761032650476 บ้านทัพไทย สนมสนมเครื่อข่ายสนม 389ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201816504811032650481 บ้านโนนเปือย #เรียนรวมทุกชั้น โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 15613ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320201826504771032650477 บ้านโพนโก โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201806504801032650480 บ้านหนองบัวแดง โพนโกสนมเครื่อข่ายสนม 1208ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201776504881032650488 บ้านนานวน นานวนสนมเครื่อข่ายสนม 25211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320201786504901032650490 บ้านหัวนา นานวนสนมเครื่อข่ายสนม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201796504911032650491 บ้านตาเพชร นานวนสนมเครื่อข่ายสนม 357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201766504871032650487 บ้านสร้างแก้ว แคนสนมเครื่อข่ายสนม 726ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201756504861032650486 บ้านหนองขุนศรี แคนสนมเครื่อข่ายสนม 1758ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201736504841032650484 บ้านแคนน้อย แคนสนมเครื่อข่ายสนม 908ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201746504851032650485 บ้านโนนจาน แคนสนมเครื่อข่ายสนม 848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320201726504831032650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) แคนสนมเครื่อข่ายสนม 1218ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320201716504821032650482 บ้านแคน แคนสนมเครื่อข่ายสนม 17211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ