ข้อมูลสถานศึกษา อ.โนนนารายณ์ 23 รร.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
320202236507351032650735 โนนนารายณ์วิทยา หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 17411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202216507371032650737 บ้านขุมดิน หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1548ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202226507341032650734 บ้านหนองหลวง หนองหลวงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1238ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202206507561032650756 บ้านหนองแวง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 16111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202186507541032650754 บ้านผำ หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1298ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202196507551032650755 บ้านสำโรง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1648ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202176507531032650753 บ้านอีโสดหนองผาง หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 568ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202166507521032650752 บ้านหนองเทพ หนองเทพโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1718ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202156507431032650743 บ้านหนองหว้า ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 918ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202146507421032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 19711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
320202136507411032650741 บ้านระเวียง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1748ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202126507451032650745 บ้านก้านเหลือง ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1108ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202116507441032650744 บ้านค้อ ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1038ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202106507461032650746 บ้านม่วงหวาน ระเวียงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 598ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202096507511032650751 บ้านหนองไม้งาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 368ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202076507491032650749 บ้านหนองบัวงาม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202086507501032650750 บ้านผักไหม โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 20711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202066507481032650748 บ้านขี้เหล็ก โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1228ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
320202056507471032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) โนนโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 22011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
320202046507401032650740 บ้านอาพืด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1028ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202036507391032650739 บ้านม่วงหนองตาด คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202026507381032650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
320202016507361032650736 บ้านคำผง คำผงโนนนารายณ์เครือข่ายโนนนารายณ์ 1708ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ