ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
320200916502161032650216 บ้านเหล่า 3หมู่ 3 เหล่าพรมเทพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590051santikumchoo@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650216
320202236507351032650735 โนนนารายณ์วิทยา 6หมู่ 6 โนนสั้นหนองหลวงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-144540chn2551@windowslive.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650735
320202216507371032650737 บ้านขุมดิน 4หมู่ 4 ขุมดินหนองหลวงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-599242-data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650737
320202226507341032650734 บ้านหนองหลวง 3หมู่ 3 หนองหลวงหนองหลวงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-069172--
320202206507561032650756 บ้านหนองแวง 5หมู่ 5 บ้านหนองแวงหนองเทพโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 817253985bannongwang2479@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650756
320202186507541032650754 บ้านผำ 7หมู่ 7 ผำหนองเทพโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590015Banphumschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650754
320202196507551032650755 บ้านสำโรง 3หมู่ 3 สำโรงหนองเทพโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590107sumrong2303@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650755
320202176507531032650753 บ้านอีโสดหนองผาง 6หมู่ 6 อีโสดหนองเทพโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590017
320202166507521032650752 บ้านหนองเทพ 2หมู่ 2 หนองเทพหนองเทพโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 815498761nongthep57@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650752
320202156507431032650743 บ้านหนองหว้า 5หมู่ 5 หนองหว้าระเวียงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590014
320202146507421032650742 บ้านซาต(มงคลวิทยา) 10หมู่ 10 ซาตระเวียงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 898006058bansad.sc@gmail.com
320202136507411032650741 บ้านระเวียง 12หมู่ 12 นกเค้าระเวียงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590011www.banrawiang.ac.th
320202126507451032650745 บ้านก้านเหลือง 4หมู่ 4 บ้านก้านเหลืองระเวียงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590012
320202116507441032650744 บ้านค้อ 1หมู่ 1 ค้อระเวียงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-069164pik_srisaart@hotmail.com
320202106507461032650746 บ้านม่วงหวาน 7หมู่ 7 บ้านม่วงหวานระเวียงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 44590010banmaungwan@gmail.com
320202096507511032650751 บ้านหนองไม้งาม 8หมู่ 8 หนองไม้งามโนนโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590007nongmaischool@gmail.com
320202076507491032650749 บ้านหนองบัวงาม 2หมู่ 2 หนองบัวงามโนนโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 098-0960991smartBng59@gmail.comwww.facebook.com/smartBngsch59
320202086507501032650750 บ้านผักไหม 4หมู่ 4 ผักไหมโนนโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-727912napasgoninn@gmail.com
320202066507481032650748 บ้านขี้เหล็ก 14หมู่ 14 หนองบัวดำโนนโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590008
320202056507471032650747 บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา) 10หมู่ 10 หนองไผ่โนนโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 857447501surapon3547@gmail.comwww.nonnys.info
320202046507401032650740 บ้านอาพืด 4หมู่ 4 อาพืดคำผงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 44727373
320202036507391032650739 บ้านม่วงหนองตาด 3หมู่ 3 ม่วงคำผงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590003wirote_sara@hotmail.commuangnongtard.siam2web.com
320202026507381032650738 บ้านเซียงซิน - โนนดู่ 7หมู่ 7 เซียงซินคำผงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590005nonduschool@gmail.com202.143.189.167/ssnd/
320202016507361032650736 บ้านคำผง 10หมู่ 10 น้อยขะยูงคำผงโนนนารายณ์32130เครือข่ายโนนนารายณ์ 044-590004
320202006504891032650489 บ้านหัวงัว 1หมู่ 1 หัวงัวหัวงัวสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-557088Tansilawittaya@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650489
320201996504931032650493 บ้านหนองครก 4หมู่ 4 หนองครกหัวงัวสนม32160เครื่อข่ายสนม 085-4887298nongkrog687@gmail.com
320201986504921032650492 บ้านกาพระ 2หมู่ 2 กาพระหัวงัวสนม32160เครื่อข่ายสนม 862606337kapra492@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650492
320201976504941032650494 ผาแดงวิทยา 5หมู่ 5 สองห้องหัวงัวสนม32160เครื่อข่ายสนม 086-2535890phadaeng01@gmail.com
320201956504981032650498 บ้านอาเลา 6หมู่ 6 อาเลาหนองอียอสนม32160เครื่อข่ายสนม 081-7965354aucharapon@yahoo.com
320201966504991032650499 บ้านโนนเซียง 4หมู่ 4 โนนเซียงหนองอียอสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-069529nonziangschool2013@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650499
320201936505001032650500 บ้านสะทืด 7หมู่ 7 สะทืดหนองระฆังสนม32160เครื่อข่ายสนม 852025954PollSaytong19@gmail.com
320201946504971032650497 บ้านหนองอียอ 1หมู่ 1 หนองอียอหนองอียอสนม32160เครื่อข่ายสนม
320201926504961032650496 บ้านนาดี 5หมู่ 5 บ้านนาดีหนองระฆังสนม32160เครื่อข่ายสนม bannadeeschool9@gmail.comwww.bannadee.surin2.com/
320201916504951032650495 บ้านหนองระฆัง 8หมู่ 8 หนองระฆังหนองระฆังสนม32160เครื่อข่ายสนม 812657924Nongrakung.NRK@gmail.com
320201896504741032650474 บ้านโสกแดง 7หมู่ 7 โสกแดงสนมสนม32160เครื่อข่ายสนม shorturl.asia/VW2Dz
320201906504751032650475 บ้านสำโรงประชารัฐ 9หมู่ 9 สำโรงสนมสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590147krusumalee12@gmail.com
320201886504731032650473 วัดบึงบ้านสนม 11หมู่ 11 บ้านสนมสนมสนม32160เครื่อข่ายสนม 44589056nwb.school@gmail.com
320201866504711032650471 สนมศึกษาคาร 2หมู่ 2 สนมสนมสนม32160เครื่อข่ายสนม 0 4458 9055
320201876504721032650472 บ้านนาศรีสุข 6หมู่ 6 นาศรีสุขสนมสนม32160เครื่อข่ายสนม 44589299sutthiwan1982@gmail.comhttps://www.facebook.com/nasrisukschool
320201836504781032650478 บ้านเป้า 10หมู่ 10 เป้าโพนโกสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590378paoschool123@gmail.com
320201846504791032650479 บ้านโพนดวน 1หมู่ 1 โพนดวนโพนโกสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590098Phonduan2558@gmail.com
320201856504761032650476 บ้านทัพไทย 10หมู่ 10 บ้านทัพไทยสนมสนม32160เครื่อข่ายสนม 862473404purimprajong0943898598@gmail.com
320201816504811032650481 บ้านโนนเปือย #เรียนรวมทุกชั้น 12หมู่ 12 โนนเปือยโพนโกสนม32160เครื่อข่ายสนม
320201826504771032650477 บ้านโพนโก 11หมู่ 11 โพนโกโพนโกสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-503599phongo2558@gmail.com
320201806504801032650480 บ้านหนองบัวแดง 5หมู่ 5 หนองบัวแดงโพนโกสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590170buadangsc@gmail.combuadangsc.net
320201776504881032650488 บ้านนานวน 12หมู่ 12 นานวนนานวนสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590146bannanuan@gmail.comsites.google.com/view/nanuanschool
320201786504901032650490 บ้านหัวนา 7หมู่ 7 หัวนานานวนสนม32160เครื่อข่ายสนม 819990731banhuana178school@gmail.com
320201796504911032650491 บ้านตาเพชร 8หมู่ 8 ตาเพชรนานวนสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590099bantapetschool.blogspot.com
320201766504871032650487 บ้านสร้างแก้ว 5หมู่ 5 สร้างแก้วแคนสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-069519porpan2543@gmail.com
320201756504861032650486 บ้านหนองขุนศรี 11หมู่ 11 หนองขุนศรีแคนสนม32160เครื่อข่ายสนม 065-9878359--
320201736504841032650484 บ้านแคนน้อย 8หมู่ 8 แคนน้อยแคนสนม32160เครื่อข่ายสนม 44590251cannoi2484@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650484
320201746504851032650485 บ้านโนนจาน 7หมู่ 7 โนนจานแคนสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-590375janschool@outlook.co.th
320201726504831032650483 บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) 3หมู่ 3 นายมแคนสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-069517nayom 2552 @ gmail.comwww.nayom.school.co.th
320201716504821032650482 บ้านแคน 2หมู่ 2 แคนแคนสนม32160เครื่อข่ายสนม 044-145757redfield939@homail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650482
320201706503931032650393 บ้านดู่ 4หมู่ 4 บ้านดู่หนองบัวบานรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590182metee44@gmail.com
320201696503921032650392 บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ) 13หมู่ 13 บ้านดินแดงหนองบัวบานรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี boonchan2010@yahoo.co.thwww.bandindaeng.com
320201686503941032650394 บ้านสร้างบก 12หมู่ 12 บ้านสร้างบกหนองบัวบานรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590302Bansangbok@gmail.comBansangbok@gmail.com
320201676503911032650391 บ้านขาม 14หมู่ 14 ขามหนองบัวบานรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590184Bankham2442@gmail.com
320201666503901032650390 บ้านหนองบัวบาน 2หมู่ 2 บ้านหนองบัวบานหนองบัวบานรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี buabanschool@hotmail.co.th
320201656503571032650357 ปทุมมาศวิทยา 5หมู่ 5 บ้านหนองเหล็กหนองบัวทองรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 985919078pratummaswit@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650357
320201646503561032650356 บ้านหนองบัวทอง 4หมู่ 4 บ้านหนองบัวทองหนองบัวทองรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 979825924nongbuathongschool@gmail.comnongbuathongschool.com
320201636503611032650361 บ้านนาตุ่น(สหราษฎร์วิทยา) 3หมู่ 3 บ้านนาตุ่นหนองบัวทองรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 095-6030865Natun.saharatvittaya361@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650361
320201606503421032650342 บ้านผือ(ประชาพัฒนา) 11หมู่ 11 บ้านผือรัตนบุรีรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 871533889Radomngam@gmail.com
320201616503431032650343 บ้านหนองกา 3หมู่ 3 บ้านหนองการัตนบุรีรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 898448697bannongka343@gmail.com
320201596503411032650341 อนุบาลรัตนบุรี 12หมู่ 12 รัตนบุรีรัตนบุรีรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-599233anurb@anurb.ac.thdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650341
320201586503401032650340 รัตนวิทยาคม 16หมู่ 16 รัตนบุรีรัตนบุรีรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-599234rattanawittayakom@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650340
320201576503441032650344 บ้านผือน้อย 17หมู่ 17 [บ้านผือน้อยรัตนบุรีรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 812658288BANPUENOI@gmail.com
320201556503741032650374 บ้านนางเข็ม 2หมู่ 2 บ้านนางเข็มยางสว่างรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 810746857nangkhem2487@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650374
320201566503731032650373 บ้านขะยูง 7หมู่ 7 บ้านขะยูงยางสว่างรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590185Rungtiwatotong@gmail.com
320201546503711032650371 บ้านยาง 1หมู่ 1 บ้านยางยางสว่างรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590185banyang.32020154@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650371
320201536503631032650363 บ้านไผ่ (วันครู 2503) 11หมู่ 11 บ้านไผ่ไผ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 973358556Banpai.2503@gmail.comSchool.rattanaburi.net/
320201526503671032650367 บ้านนาอุดม 7หมู่ 7 บ้านนาอุดมไผ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 086-2510458http://1.179.157.218/smss/bannaudom
320201516503661032650366 บ้านสี่เหลี่ยม 6หมู่ 6 บ้านสี่เหลี่ยมไผ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 933295678sriliamschool@gmail.comhttp://202.143.189.167/srilieam/
320201506503651032650365 บ้านคอนสวรรค์ 10หมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์ไผ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี konsawanschool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650365
320201496503641032650364 บ้านช่องยางชุม 3หมู่ 3 บ้านช่องไผ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590186
320201486503681032650368 บ้านนาวอง 4หมู่ 4 บ้านนาวองไผ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-599875nawongschool63@gmail.comsites.google.com/site/srn2bannawong2563/
320201476503891032650389 บ้านหนองผือ 7หมู่ 7 บ้านหนองผือเบิดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 098-1172600nongphue2562@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1032650389
320201466503881032650388 บ้านแข้ด่อน-หนองบัว 4หมู่ 4 บ้านแข้ด่อนเบิดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี bankaedonnongbua2020@gmail.com
320201446503861032650386 ไตรคามวิทยา 6หมู่ 6 บ้านบะฮีเบิดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 817603159
320201456503871032650387 บ้านหนองกระทุงตากแดด 1หมู่ 1 บ้านหนองกระทุงเบิดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590446http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650387
320201436503851032650385 บ้านเบิด 2หมู่ 2 บ้านเบิดเบิดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44144059data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650385
320201416503461032650346 บ้านหนองคู 2หมู่ 2 บ้านหนองคูน้ำเขียวรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-599555nongkhu@hotmail.comwww.nonghku.ac.th.gs/
320201426503471032650347 ไทยรัฐวิทยา 15 บ้านโกส้ม 3หมู่ 3 บ้านโกส้มน้ำเขียวรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 857447501thairat-15@hotmail.com
320201406503451032650345 บ้านน้ำเขียว(น้ำเขียววิทยาคม) 6หมู่ 6 บ้านน้ำเขียวน้ำเขียวรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590320bannamkeaw345@gmail.com
320201396503481032650348 บ้านอาจญา 11หมู่ 11 บ้านอาจญาน้ำเขียวรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี
320201376503691032650369 บ้านธาตุ 12หมู่ 12 บ้านดู่ธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 086-2636150www.banthatschool.com
320201386503701032650370 บ้านน้ำสร้าง-นางเภา 13หมู่ 13 บ้านน้ำสร้างธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590188
320201366503751032650375 บ้านโนนจำปา 10หมู่ 10 บ้านโนนจำปาธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 084-9051236
320201356503721032650372 บ้านเหล่าม่วงโนนตาล 11หมู่ 11 บ้านเหล่าม่วงธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 997346085potorn08@hotmail.combanlm.com
320201346503771032650377 บ้านน้ำคำ 8หมู่ 8 บ้านน้ำคำธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-599568
320201336503761032650376 บ้านม่วงหมาก 3หมู่ 3 บ้านม่วงหมากธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-144088MUANGMAKSchool@gmail.com
320201326503781032650378 บ้านแต้-หนองบก 6หมู่ 6 บ้านแต้ธาตุรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590189
320201316503601032650360 บ้านทับโพธิ์วิทยา 1หมู่ 1 บ้านทับใหญ่ทับใหญ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-517656bantuppho@gmail.comhttp://surinarea2.org/t
320201296503581032650358 บ้านจาน 8หมู่ 8 จานทับใหญ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 933237553beeziikslam@gmail.com
320201306503591032650359 บ้านทับน้อย 7หมู่ 7 บ้านทับน้อยทับใหญ่รัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 849615050tabnoischool32020130@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650359&page=info
320201276503841032650384 บ้านโนนทราย 6หมู่ 6 บ้านโนนทรายดอนแรดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44069317baannonsaischool@gmail.com
320201286503791032650379 บ้านดอนแรด 2หมู่ 2 บ้านดอนแรดดอนแรดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-517503somsrrsom@yahoo.co.thwww.bandonreat.com
320201266503831032650383 บ้านหนองตอ-บัวเสียว 7หมู่ 7 บัวเสียวดอนแรดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี Nongtawschool@gmail.com
320201256503821032650382 บ้านหนองหิน 4หมู่ 4 บ้านโนนกลางดอนแรดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590190buddixakhrdech@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650382
320201246503811032650381 บ้านบึง-ยางประชาสรรค์ 1หมู่ 1 บึงดอนแรดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-154060buengyangpachasan@gmail.combungyang.webthai.in/
320201216503501032650350 บ้านหนองบัวน้อย 15หมู่ 15 บ้านบึงใหม่แกรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 044-590088nongbuanoy123@hotmail.co.th
320201236503801032650380 บ้านหาญฮี 3หมู่ 3 บ้านหาญฮีดอนแรดรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590090nullnull
320201196503551032650355 บ้านดงเค็ง 2หมู่ 2 บ้านดงกุดขาคีมรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 099-9371923
320201206503491032650349 บ้านแก 12หมู่ 12 บ้านโนนธาตุแกรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 610259958kaesuksa@hotmail.co.th
320201186503541032650354 บ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) 3หมู่ 3 บ้านดงเปือยกุดขาคีมรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 44590127annop044512882@gmail.com
320201176503531032650353 บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) 5หมู่ 5 บ้านลำเพิญกุดขาคีมรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 089-581-6291lampernschool@hotmail.com
320201166503521032650352 บ้านบอน(ท่าวารีวิทยา) 4หมู่ 4 บ้านบอนกุดขาคีมรัตนบุรี32130เครือข่ายรัตนบุรี 812591877krudoybow83@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
320201156502641032650264 บ้านนานวล 5หมู่ 5 นานวลหนองเมธีท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 899474928kakloy7164@gmail.comwww.bannanualschool.com
320201146502631032650263 บ้านหนองคูใหญ่ 8หมู่ 8 หนองคูใหญ่หนองเมธีท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-069156najar.nim@gmail
320201136502621032650262 บ้านบุผาง 3หมู่ 3 บุผางหนองเมธีท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-503566Buphang332020113@gmail.comBuphang332020113@gmail.com
320201126502611032650261 บ้านทุ่งโก 2หมู่ 2 ทุ่งโกหนองเมธีท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 651237639wjakkapan@gmail.com
320201116502601032650260 บ้านหนองไม้ถี่ 1หมู่ 1 บ้านหนองไม้ถี่หนองเมธีท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 44727399koranitdao@gmail.comhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100006058059001
320201096502081032650208 บ้านม่วงมูล 8หมู่ 8 ม่วงมูลหนองบัวท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 815795551mungmoon_sr@hotmail.com
320201106502091032650209 บ้านไกลเสนียด 7หมู่ 7 บ้านไกลเสนียดหนองบัวท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-534141
320201076502101032650210 บ้านโพนงอย 5หมู่ 5 โพนงอยหนองบัวท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 637641144https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650210
320201086502071032650207 บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85 2หมู่ 2 หนองบัวหนองบัวท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 085-7733615krusorr85@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650207
320201066502421032650242 บ้านหนองแวง 9หมู่ 9 หนองแวงเมืองแกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 810550899preecha011@gmail.com
320201046502401032650240 บ้านเมืองแก 4หมู่ 4 บ้านหนองม่วงเมืองแกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 892867101kuakun2521@gmail.comwww.muangkae.thai.ac
320201056502411032650241 บ้านหนองคูน้อย 2หมู่ 2 บ้านหนองคูน้อยเมืองแกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม Nongkunoi102@gmail.com
320201036502391032650239 บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10) 1หมู่ 1 หนองยางเมืองแกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 987952946Nongyang9@gmail.com
320201026502381032650238 บ้านหนองตาด 8หมู่ 8 บ้านหนองตาดเมืองแกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650238
320201016502371032650237 บ้านท่าศิลา 5หมู่ 5 ท่าศิลาเมืองแกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-145342thasila_school@hotmail.comthasilaschool
320201006502251032650225 บ้านกุดมะโน 7หมู่ 7 กุดมะโนโพนครกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 087-2471356kaewnonghee@gmail.com
320200996502241032650224 บ้านสำโรง 16หมู่ 16 สำโรงโพนครกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590288sumrong_2476@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650224&page=oit
320200986502231032650223 บ้านสะเอิง 5หมู่ 5 สะเอิงโพนครกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 089-9476551saerng2472@gmail.comsaerng.blogspot.com
320200976502221032650222 บ้านโพนขวาว 2หมู่ 2 โพนขวาวโพนครกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม
320200956502211032650221 บ้านโพนครก 13หมู่ 13 บ้านโพนครกโพนครกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม puttraporn@gmail.comwww.facebook.com/search/top?q=phonkrok%20tschool
320200966502281032650228 บ้านขี้เหล็ก 3หมู่ 3 บ้านขี้เหล็กโพนครกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 081-7904372tai_tttt@hotmail.combit.ly/BanKhilekSchool
320200946502191032650219 บ้านสาโรช 13หมู่ 13 บ้านโนนขวาวพรมเทพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 868669423bansarote9@gmail.com
320200936502181032650218 บ้านหัวพี 9หมู่ 9 บ้านหัวพีพรมเทพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-722201
320200926502171032650217 บ้านชายทุ่ง 7หมู่ 7 บ้านชายทุ่งพรมเทพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 081-7182672chaitung@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650217&page=info
320200906502151032650215 บ้านยางกระจับ 10หมู่ 10 บ้านยางกระจับพรมเทพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-069140yangkrachab@hotmail.comyangkrachab.net
320200896502141032650214 บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1หมู่ 1 บ้านพรมเทพพรมเทพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-545175
320200886502361032650236 ไตรคามสามัคคี 6หมู่ 6 กะเตียวบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590323Traikam@gmail.comhttp:/www.traikam.tht.in
320200876502351032650235 บ้านโสมน 14หมู่ 14 บ้านโสมนบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-503512samonsr2@gmail.com
320200866502341032650234 บ้านพิงพวย 19หมู่ 19 โนนรังบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 901813764PingPeuy2526@gmail.com
320200856502331032650233 บ้านหนองแสง 3หมู่ 3 หนองแสงบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 843031194nongsangschool@hotmail.com
320200846502321032650232 บ้านจันทร์งาม 9หมู่ 9 บ้านจันทร์งามบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 833871226data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650232
320200836502311032650231 บ้านธรรมษา 2หมู่ 2 ธรรมษาบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590050unda2556@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650231&page=info
320200826502301032650230 บ้านบัวโคก 8หมู่ 8 บัวโคกบัวโคกท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 810761317buakhokschool@gmail.com-
320200816502441032650244 บ้านโนนสูง 5หมู่ 5 บ้านโนนสูงบะท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 095-7917853surakit.tod@gmail.comhttp://202.143.174.14/emis/editschooldata.php?School_ID=1032650244
320200806502431032650243 บ้านบะ 12หมู่ 12 บ้านหนองไผ่บะท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-145554banbaschools@gmail.comwww.banbaschool.ac.th
320200786502451032650245 บ้านเฉนียง 8หมู่ 8 เฉนียงบะท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590047
320200796502461032650246 บ้านปรีง 11หมู่ 11 บ้านปรีงบะท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 848267414www.thaischool.in/th.32103219
320200766502271032650227 บ้านโนนระเวียง 6หมู่ 6 บ้านโนนระเวียงทุ่งกุลาท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 061-0878319
320200776502291032650229 บ้านน้ำอ้อม 5หมู่ 5 บ้านน้ำอ้อมทุ่งกุลาท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 096-7049887
320200746502201032650220 บ้านปอหมัน 1หมู่ 1 ปอหมันทุ่งกุลาท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 868756814Jupiter2142@ gmail.com
320200756502261032650226 บ้านตานบ 4หมู่ 4 บ้านตานบทุ่งกุลาท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม
320200736502061032650206 บ้านตาฮะ 8หมู่ 8 บ้านตาฮะทุ่งกุลาท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 44590121
320200716502121032650212 บ้านหมากมี่ 3หมู่ 3 หมากมี่ท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-517410makmeeschool.ac.th
320200706502111032650211 วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) 11หมู่ 11 บ้านน้ำคำท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 897170300http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650211
320200696502051032650205 บ้านบัลลังก์พงสวาย 10หมู่ 10 บ้านบัลลังก์ท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-591472yamalee8@hotmail.co.th
320200686502041032650204 บ้านโพนทา 16หมู่ 16 บ้านโพนทาท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590268phontha 2555@gmail.comphonthaschool.net
320200666502021032650202 บ้านปราสาท 5หมู่ 5 ปราสาทท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-591224
320200676502031032650203 บ้านลุงปุง 2หมู่ 2 เหล่าอ้อยท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม nongeurope@gmail.comwww.banlungpungschool.com
320200656502011032650201 บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา) 1หมู่ 1 บ้านตูมท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-591148bantumsch@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650201
320200646502001032650200 ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 7หมู่ 7 น้อยท่าตูมท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-591147tsnsanitrat@gmail.comwww.tsnschool.ac.th
320200626502581032650258 บ้านบัว 14หมู่ 14 บ้านหนองบัวกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-069119banbua-school.com
320200636502591032650259 บ้านตากลาง 9หมู่ 9 ตากลางกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 616931495thaklangschool@hotmail.com
320200606502561032650256 บ้านโนนโพ 10หมู่ 10 บ้านโนนโพกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 857662010prasopsak14@gmail.com
320200616502571032650257 บ้านตาทิตย์ 8หมู่ 8 บ้านตาทิตย์กระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590046
320200596502551032650255 บ้านหนองบึง 12หมู่ 12 บ้านหนองบึงกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 981172600
320200586502541032650254 บ้านภูดิน 15หมู่ 15 บ้านภูดินกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 817250479aonzatd@gmail.com
320200576502531032650253 บ้านหนองอีดำ 3หมู่ 3 บ้านหนองอีดำกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-060532nongidumschool@gmail.com
320200566502521032650252 บ้านศาลา 11หมู่ 11 ศาลากระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590215school_sala@hotmail.com
320200546502501032650250 บ้านอาคุณ 5หมู่ 5 บ้านอาคุณกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 872559170
320200556502511032650251 บ้านโคกกุง 17หมู่ 17 บ้านโคกกุงกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 879632268puttirak18@hotmail.com
320200536502491032650249 บ้านบอน 4หมู่ 4 บ้านบอนกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 902365335Samai_chummag@hotmail.com
320200526502481032650248 บ้านตระมูง 20หมู่ 20 ชะมวงกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-590120tramoong@hotmail.com
320200516502471032650247 บ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร) 1หมู่ 1 กระโพกระโพท่าตูม32120เครือข่ายท่าตูม 044-145033
320200506501671032650167 บ้านยางขามเฒ่า 7หมู่ 7 ยางใหม่หนองเรือชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590432data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650167&page=info
320200496501661032650166 บ้านขุนไชยทอง 4หมู่ 4 ขุนไชยทองหนองเรือชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 890744227kannikar2804@gmail.comth-th.facebook.com
320200476501651032650165 บ้านตลุงโนนกอก 2หมู่ 2 ตลุงหนองเรือชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-069113itsara66@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650165&page=info
320200486501691032650169 บ้านหนองเรือ 3หมู่ 3 ดงยางหนองเรือชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-545196
320200466501891032650189 บ้านอ้อตลิ่งชัน 7หมู่ 7 ตลิ่งชันสระขุดชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 081-955-9113ban-oa@hotmail.comhttp://school.obec.go.th/ban-oa
320200456501881032650188 บ้านตั้งใจ 4หมู่ 4 ตั้งใจสระขุดชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 098-0406057Yam-fc2ne1@hotmail.comthangjai.com
320200446501871032650187 สระขุดดงสำราญวิทยา 1หมู่ 1 สระขุดสระขุดชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590279ooy-o@hotmail.co.th
320200426501901032650190 บ้านสายสนอง 5หมู่ 5 สายสนองสระขุดชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี Saisanong2019@gmail.com
320200436501911032650191 บ้านม่วงน้อย 3หมู่ 3 บ้านม่วงน้อยสระขุดชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 854946159Muangnoi2514@gmail.com
320200406501951032650195 บ้านเบงท่าลาด 2หมู่ 2 เบงศรีณรงค์ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-069105bengtaladschool@gmail.com
320200416501971032650197 บ้านศรีณรงค์ 8หมู่ 8 ศรีณรงค์ศรีณรงค์ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี sinarongschool@gmail.com
320200396501941032650194 สนวนโคกเม็ก 11หมู่ 11 โคกสนวนศรีณรงค์ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-517523aoy_en16@hotmail.com
320200386501931032650193 บ้านสำโรง 10หมู่ 10 สำโรงศรีณรงค์ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี BansamrongSchool.2562@gmail.com
320200216501681032650168 บ้านโพนม่วง 7หมู่ 7 ม่วงสวรรค์ไพรขลาชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 061 8282541phonmoung650168@gmail.com
320200226501701032650170 บ้านขามโพนทัน 2หมู่ 2 ขามไพรขลาชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 985865499ko2513@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650170
320200256501801032650180 ชุมชนบ้านซาด 17หมู่ 17 ไทรงามเมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 812565594chumchonbansadSchool@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650180
320200266501811032650181 บ้านโนนสัง 6หมู่ 6 โนนสังเมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 918328886
320200276501821032650182 บ้านกะทะ 12หมู่ 12 กะทะเมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 087-0902205kataschool1@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650182&fbclid=IwAR1554U6dMz0Ri6tPQa4_fU6hHaIz5qbhhPBh2z7rZCF5VyYCDAmSQBcnSQ
320200286501831032650183 บ้านยางบ่ออี 10หมู่ 10 ยางบ่ออีเมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 956032563
320200296501841032650184 บ้านบุตาโสม 11หมู่ 11 บุตาโสมเมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 098-6402939
320200306501851032650185 บ้านเมืองไผ่กระท่ม 4หมู่ 4 เมืองไผ่เมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590220abc_csdel@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650185
320200316501861032650186 บ้านโพธิ์ห้วย 9หมู่ 9 โพธิ์ห้วยเมืองบัวชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 9351949301032650186@pracharath.ac.thdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650186
320200326501761032650176 บ้านขี้เหล็กโนนจาน 7หมู่ 7 ขี้เหล็กยะวึกชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 981827429kheleknonjan@gmail.com
320200336501791032650179 บ้านงิ้ว 8หมู่ 8 บ้านงิ้วยะวึกชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 640564928
320200346501731032650173 บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร) 1หมู่ 1 ยะวึกยะวึกชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 9883251811032650173@pracharath.ac.thschool.obec.go.th/yawuk
320200356501741032650174 สามัคคีศึกษา 4หมู่ 4 ยางน้ำอ้อมยะวึกชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590218ilovemyfamilysoso@gmail.comwww.samukkeesuksa.ac.th
320200366501751032650175 บ้านแสนสุข 9หมู่ 9 แสนสุขยะวึกชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 806207829https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650175
320200376501921032650192 บ้านยางชุม 9หมู่ 9 วังศิลาศรีณรงค์ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-596078banyangchumschool.surin2@gmail.com
320200196501631032650163 บ้านทิพย์นวด 5หมู่ 5 ทิพย์นวดนาหนองไผ่ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 878733452tipnuad.2564@gmail.comtipnuad.ac.th
320200206501641032650164 บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล) 4หมู่ 4 ไพรขลาน้อยไพรขลาชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 857662656
320200176501611032650161 บ้านกระสัง 6หมู่ 6 กระสังนาหนองไผ่ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-069861
320200186501621032650162 บ้านยางบ่อภิรมย์ 8หมู่ 8 ยางบ่อภิรมย์นาหนองไผ่ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590040ybp_school@gmail.comwww.ybp.ac.th
320200166501601032650160 บ้านขวาวโค้ง 4หมู่ 4 ขวาวโค้งนาหนองไผ่ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 1032650160@phacharath.ac.thhttps://sites.google.com/pracharath.ac.th/1032650160/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
320200156501591032650159 บ้านกระเบื้อง 3หมู่ 3 กระเบื้องนาหนองไผ่ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590424krabuangm3@gmail.comwww.krb.ac.th
320200136501571032650157 โพนทองพิทยาคม 16หมู่ 16 โพนทองชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 093-6379359
320200146501581032650158 บ้านดู่นาหนองไผ่ 14หมู่ 14 ไทรงามนาหนองไผ่ชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590039duna2479@gmail.comwww.nanongphai.net
320200126501561032650156 บ้านสวนหม่อน 13หมู่ 13 สวนหม่อนชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 957917853suanmonschool665@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650156
320200116501551032650155 บ้านแคนดำ 11หมู่ 11 แคนดำชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 62996289221tanarattana@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650155
320200106501541032650154 บ้านระหาร 10หมู่ 10 ระหารชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-069857banrahanschool@gmail.comsites.google.com/site/banrahan044.
320200086501521032650152 บ้านตึกชุม 4หมู่ 4 ตึกชุมชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-503425tuksum2402@obec.go.thwww.srn2.go.th/bantuckchum
320200096501531032650153 บ้านโคกสูง 8หมู่ 8 โคกสูงชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-590270
320200076501511032650151 บ้านชุมพลบุรี 15หมู่ 15 โคกกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-596077obecbanchompon@gmail.com
320200066501501032650150 อนุบาลชุมพลบุรี 1หมู่ 1 เลขที่ 407 ชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-596076anubanchumphonburi@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650150
320200056501991032650199 บ้านขุนหาญ 7หมู่ 7 ขุนหารกระเบื้องชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-069853sumruay2560@gmail.com1032650199@pracharath.ac.th
320200046501981032650198 บ้านทิพย์เนตร 6หมู่ 6 ทิพย์เนตรกระเบื้องชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 084-5132836tipnedschool@hotmail.com
320200026501781032650178 บ้านหนองพิมาน 9หมู่ 9 หนองพิมานเหนือกระเบื้องชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี Nongpiman.999@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1032650178
320200036501961032650196 บ้านหัวนาคำ 4หมู่ 4 หัวนาคำใต้กระเบื้องชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 044-517634
320200016501771032650177 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1หมู่ 1 กระเบื้องใหญ่กระเบื้องชุมพลบุรี32190เครือข่ายชุมพลบุรี 611459186ipopyes34@gmail.com


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ