บ้านกระเบื้องใหญ่
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020001
PERCODE 6 หลัก650177
กระทรวง 10 หลัก1032650177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบื้องใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)BANKRABUANGYAI
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 กระเบื้องใหญ่
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์611459186
อีเมล์แอดเดรสipopyes34@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก