บ้านหนองพิมาน
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020002
PERCODE 6 หลัก650178
กระทรวง 10 หลัก1032650178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพิมาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGPIMAN SCHOOL
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 หนองพิมานเหนือ
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสNongpiman.999@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/index_kru.php?School_ID=1032650178
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก