บ้านหัวนาคำ
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020003
PERCODE 6 หลัก650196
กระทรวง 10 หลัก1032650196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนาคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Huanakham School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 หัวนาคำใต้
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-517634
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก