บ้านทิพย์เนตร
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020004
PERCODE 6 หลัก650198
กระทรวง 10 หลัก1032650198
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทิพย์เนตร
ชื่อ (อังกฤษ)Bantipned
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 ทิพย์เนตร
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์084-5132836
อีเมล์แอดเดรสtipnedschool@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก