บ้านขุนหาญ
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020005
PERCODE 6 หลัก650199
กระทรวง 10 หลัก1032650199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุนหาญ
ชื่อ (อังกฤษ)BanKhoonhan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ขุนหาร
ตำบลกระเบื้อง
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069853
อีเมล์แอดเดรสsumruay2560@gmail.com
เว็บไซต์1032650199@pracharath.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก