อนุบาลชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020006
PERCODE 6 หลัก650150
กระทรวง 10 หลัก1032650150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลชุมพลบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanchumphonburi
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 เลขที่ 407 ชุมพลบุรี
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-596076
อีเมล์แอดเดรสanubanchumphonburi@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650150
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก