บ้านชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020007
PERCODE 6 หลัก650151
กระทรวง 10 หลัก1032650151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชุมพลบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)banchumponburi
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 15 โคกกลาง
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-596077
อีเมล์แอดเดรสobecbanchompon@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก