บ้านตึกชุม
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020008
PERCODE 6 หลัก650152
กระทรวง 10 หลัก1032650152
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตึกชุม
ชื่อ (อังกฤษ)bantuckchum
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ตึกชุม
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-503425
อีเมล์แอดเดรสtuksum2402@obec.go.th
เว็บไซต์www.srn2.go.th/bantuckchum
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก