บ้านระหาร
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020010
PERCODE 6 หลัก650154
กระทรวง 10 หลัก1032650154
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระหาร
ชื่อ (อังกฤษ)Banrahan
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 ระหาร
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069857
อีเมล์แอดเดรสbanrahanschool@gmail.com
เว็บไซต์sites.google.com/site/banrahan044.
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก