บ้านแคนดำ
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020011
PERCODE 6 หลัก650155
กระทรวง 10 หลัก1032650155
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคนดำ
ชื่อ (อังกฤษ)bancandum
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 แคนดำ
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์629962892
อีเมล์แอดเดรส21tanarattana@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650155
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก