บ้านสวนหม่อน
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020012
PERCODE 6 หลัก650156
กระทรวง 10 หลัก1032650156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนหม่อน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansuanmon
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 สวนหม่อน
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์957917853
อีเมล์แอดเดรสsuanmonschool665@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650156
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก