โพนทองพิทยาคม
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020013
PERCODE 6 หลัก650157
กระทรวง 10 หลัก1032650157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพนทองพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Pontongpittayakom
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 16 โพนทอง
ตำบลชุมพลบุรี
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์093-6379359
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก