บ้านดู่นาหนองไผ่
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020014
PERCODE 6 หลัก650158
กระทรวง 10 หลัก1032650158
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่นาหนองไผ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bandunanongphai
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 ไทรงาม
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590039
อีเมล์แอดเดรสduna2479@gmail.com
เว็บไซต์www.nanongphai.net
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก