บ้านกระเบื้อง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020015
PERCODE 6 หลัก650159
กระทรวง 10 หลัก1032650159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระเบื้อง
ชื่อ (อังกฤษ)BAANKRABUANG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 กระเบื้อง
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590424
อีเมล์แอดเดรสkrabuangm3@gmail.com
เว็บไซต์www.krb.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก