บ้านขวาวโค้ง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020016
PERCODE 6 หลัก650160
กระทรวง 10 หลัก1032650160
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขวาวโค้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhawkhong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ขวาวโค้ง
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส1032650160@phacharath.ac.th
เว็บไซต์https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1032650160/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก