บ้านกระสัง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020017
PERCODE 6 หลัก650161
กระทรวง 10 หลัก1032650161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกระสัง
ชื่อ (อังกฤษ)BANKRASANG
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 กระสัง
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069861
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก