บ้านยางบ่อภิรมย์
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020018
PERCODE 6 หลัก650162
กระทรวง 10 หลัก1032650162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางบ่อภิรมย์
ชื่อ (อังกฤษ)banyangbopirom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ยางบ่อภิรมย์
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590040
อีเมล์แอดเดรสybp_school@gmail.com
เว็บไซต์www.ybp.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก