บ้านทิพย์นวด
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020019
PERCODE 6 หลัก650163
กระทรวง 10 หลัก1032650163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทิพย์นวด
ชื่อ (อังกฤษ)BanTipnuad School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ทิพย์นวด
ตำบลนาหนองไผ่
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878733452
อีเมล์แอดเดรสtipnuad.2564@gmail.com
เว็บไซต์tipnuad.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก