บ้านโพนม่วง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020021
PERCODE 6 หลัก650168
กระทรวง 10 หลัก1032650168
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)phonmuang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ม่วงสวรรค์
ตำบลไพรขลา
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์061 8282541
อีเมล์แอดเดรสphonmoung650168@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก