ชุมชนบ้านซาด
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020025
PERCODE 6 หลัก650180
กระทรวง 10 หลัก1032650180
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านซาด
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbansat
หมู่ที่17
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 17 ไทรงาม
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812565594
อีเมล์แอดเดรสchumchonbansadSchool@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650180
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก