บ้านโนนสัง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020026
PERCODE 6 หลัก650181
กระทรวง 10 หลัก1032650181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสัง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 โนนสัง
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918328886
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก