บ้านกะทะ
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020027
PERCODE 6 หลัก650182
กระทรวง 10 หลัก1032650182
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกะทะ
ชื่อ (อังกฤษ)BANKATA
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 กะทะ
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์087-0902205
อีเมล์แอดเดรสkataschool1@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650182&fbclid=IwAR1554U6dMz0Ri6tPQa4_fU6hHaIz5qbhhPBh2z7rZCF5VyYCDAmSQBcnSQ
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก