บ้านเมืองไผ่กระท่ม
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020030
PERCODE 6 หลัก650185
กระทรวง 10 หลัก1032650185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมืองไผ่กระท่ม
ชื่อ (อังกฤษ)banmuangphaikratom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 เมืองไผ่
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590220
อีเมล์แอดเดรสabc_csdel@hotmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650185
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก