บ้านโพธิ์ห้วย
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020031
PERCODE 6 หลัก650186
กระทรวง 10 หลัก1032650186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพธิ์ห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)Banphohuay
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 โพธิ์ห้วย
ตำบลเมืองบัว
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์935194930
อีเมล์แอดเดรส1032650186@pracharath.ac.th
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650186
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก