บ้านขี้เหล็กโนนจาน
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020032
PERCODE 6 หลัก650176
กระทรวง 10 หลัก1032650176
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขี้เหล็กโนนจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Baankheleknonjan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ขี้เหล็ก
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981827429
อีเมล์แอดเดรสkheleknonjan@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก