บ้านงิ้ว
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020033
PERCODE 6 หลัก650179
กระทรวง 10 หลัก1032650179
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านงิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Banngiw
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 บ้านงิ้ว
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์640564928
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก