สามัคคีศึกษา
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020035
PERCODE 6 หลัก650174
กระทรวง 10 หลัก1032650174
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สามัคคีศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)samakkhisueksa
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ยางน้ำอ้อม
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590218
อีเมล์แอดเดรสilovemyfamilysoso@gmail.com
เว็บไซต์www.samukkeesuksa.ac.th
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก