บ้านแสนสุข
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020036
PERCODE 6 หลัก650175
กระทรวง 10 หลัก1032650175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแสนสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Bansansook
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 แสนสุข
ตำบลยะวึก
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์806207829
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650175
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก