บ้านยางชุม
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020037
PERCODE 6 หลัก650192
กระทรวง 10 หลัก1032650192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางชุม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Yang Chum.
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 วังศิลา
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-596078
อีเมล์แอดเดรสbanyangchumschool.surin2@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก