บ้านสำโรง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020038
PERCODE 6 หลัก650193
กระทรวง 10 หลัก1032650193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)BANSAMRONG SCHOOL
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 สำโรง
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสBansamrongSchool.2562@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก