สนวนโคกเม็ก
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020039
PERCODE 6 หลัก650194
กระทรวง 10 หลัก1032650194
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สนวนโคกเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Sanaunkhokmek
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 โคกสนวน
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-517523
อีเมล์แอดเดรสaoy_en16@hotmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก