บ้านเบงท่าลาด
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020040
PERCODE 6 หลัก650195
กระทรวง 10 หลัก1032650195
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเบงท่าลาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANBENGTALAD
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 เบง
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069105
อีเมล์แอดเดรสbengtaladschool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก