บ้านศรีณรงค์
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020041
PERCODE 6 หลัก650197
กระทรวง 10 หลัก1032650197
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีณรงค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bansrinarong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ศรีณรงค์
ตำบลศรีณรงค์
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสsinarongschool@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก