บ้านสายสนอง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020042
PERCODE 6 หลัก650190
กระทรวง 10 หลัก1032650190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสายสนอง
ชื่อ (อังกฤษ)Saisanong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สายสนอง
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสSaisanong2019@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก