บ้านม่วงน้อย
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020043
PERCODE 6 หลัก650191
กระทรวง 10 หลัก1032650191
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)BANMUANGNOI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 บ้านม่วงน้อย
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์854946159
อีเมล์แอดเดรสMuangnoi2514@gmail.com
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก