สระขุดดงสำราญวิทยา
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020044
PERCODE 6 หลัก650187
กระทรวง 10 หลัก1032650187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สระขุดดงสำราญวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)srakuddongsamranvitaya school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 สระขุด
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-590279
อีเมล์แอดเดรสooy-o@hotmail.co.th
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก