บ้านตั้งใจ
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020045
PERCODE 6 หลัก650188
กระทรวง 10 หลัก1032650188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตั้งใจ
ชื่อ (อังกฤษ)Banthangjai School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ตั้งใจ
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์098-0406057
อีเมล์แอดเดรสYam-fc2ne1@hotmail.com
เว็บไซต์thangjai.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก