บ้านอ้อตลิ่งชัน
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020046
PERCODE 6 หลัก650189
กระทรวง 10 หลัก1032650189
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ้อตลิ่งชัน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban-Oatalingchun School
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ตลิ่งชัน
ตำบลสระขุด
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-955-9113
อีเมล์แอดเดรสban-oa@hotmail.com
เว็บไซต์http://school.obec.go.th/ban-oa
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก