บ้านตลุงโนนกอก
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020047
PERCODE 6 หลัก650165
กระทรวง 10 หลัก1032650165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลุงโนนกอก
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Talungnonkok
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 ตลุง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-069113
อีเมล์แอดเดรสitsara66@gmail.com
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1032650165&page=info
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก