บ้านหนองเรือ
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก32020048
PERCODE 6 หลัก650169
กระทรวง 10 หลัก1032650169
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)NONGRUA
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 ดงยาง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-545196
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก