บ้านขุนไชยทอง
เครือข่ายชุมพลบุรี
เครือข่ายชุมพลบุรี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก32020049
PERCODE 6 หลัก650166
กระทรวง 10 หลัก1032650166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุนไชยทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhunchaitong
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 ขุนไชยทอง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์890744227
อีเมล์แอดเดรสkannikar2804@gmail.com
เว็บไซต์th-th.facebook.com
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก